Zwrot towaru zakupionego w sklepie internetowym:

 • Przysługuje Państwu 14 dniowy termin zwrotu towaru, licząc od daty odebrania przesyłki. 2. W przypadku zwrotu części lub całości zamówienia, należy odesłać zwracane produkty wraz z uzupełnionym i włożonym do paczki formularzem "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" na adres: Agata Buczek Art ul. Puławska 90A / 7, 02-620 Warszawa.
 • Zwrot towaru dokonywany jest na koszt klienta.
 • Towar powinien zostać zwrócony na wyżej wskazany adres.
 • Zwrotowi nie podlegają towary o właściwościach określonych indywidualnie przez klienta (np. obraz na zamówienie).
 • Środki pieniężne za zamówienie powinny zostać zwrócone maksymalnie do 14 dni od daty odbioru przesyłki przez naszego pracownika.
 • Towar kupiony w sklepie internetowym „Agata Buczek Art” podlega zwrotowi nie podlega wymianie.
 • Prawo odstąpienia od umowy przysługuje: - konsumentom; - podmiotom gospodarczym, którzy zawierają umowę jako bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zwanym dalej „PB jednoosobowym”.
Reklamacja

 • Kupujący może składać „Reklamacje” w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach.
 • Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: "Agata Buczek Art” Puławska 90A / 7, 02-620 Warszawa.
 • Agata Buczek Art zwracaja Kupującemu koszty uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową w pierwszej kolejności poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 60 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady towaru zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Agata Buczek Art nie odpowiadają za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego.